Kontaktné informácie

Steel cast s.r.o.
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
Slovakia

Ing. Jozef Ľahký
Tel.: +421 911 786 856
E-mail:
jozef.lahky@steelcast.sk

Ing. Daniel Ľahký
Tel.:+421 902 398 475
E-mail:
daniel.lahky@steelcast.sk