Obchodné Podmienky

Všetky ceny v našom internetovom obchode sú bez DPH 20%. Cena tovaru je chápaná, ako návrh kúpnej zmluvy. V cene nie sú započítané náklady za doručenie. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien u jednotlivých položiek.

Dodacia doba začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky. 
Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2- 3 dní. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas (2-4 dni), potrebný na doručenie zásielky na adresu zákazníka. Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, či neodborným používaním, či zásahom tretími osobami.