Zlievanie

Zlievarne zásobujú odliatkami prakticky všetky odvetvia strojárenskej a nástrojovej výroby. Preto sa pôsobenie firmy Steel Cast s.r.o. orientuje na zabezpečovanie súčiastok pre tieto odvetvia.  Zvyšujúce sa  nároky na fyzikálno – mechanické vlastnosti týchto súčiastok alebo polovýrobkov je možné však zabezpečiť len použitím vhodnej nekonvenčnej metódy výroby foriem alebo odlievania. V tejto súvislosti firma Steel Cast s.r.o. hľadá metódy zvyšovania ekonomickej efektívnosti výroby a zlepšovania kvality výrobkov.

Cena výrobku predstavuje celkové náklady zahrnuté do jeho výroby a distribúcie. Cena odliatkov prevažne závisí na používanom spôsobe technologického procesu výroby. Preto jednou z dôležitých úloh, ktoré sú pre firmu Steel Cast s.r.o. postavené, je zvolenie najvhodnejšieho výrobného procesu, ktorý by bol ekonomicky optimálny pre dané výrobné podmienky. Vo všeobecnosti progresívne zlievarenské technológie umožňujú zvýšiť spoľahlivosť odlievaných súčiastok, dosiahnuť úsporu ľudskej práce a materiálu a tým sa stavajú ekonomicky optimálnymi. Firma Steel Cast s.r.o. taktiez  zabezpečuje kooperáciu v oblasti mechanického opracovania a poradenskú činnosť v oblasti zlievania.

Steel Cast s.r.o. zabezpečuje nasledujúce zlievarenské technológie:

1. Výroba presných odliatkov metódou vytaviteľného modelu

Zlievanie_1

Forma na výrobu modelov

Zlievanie_2

Škrupinový stromček

Škrupina po odliatí kovu

Zlievanie_4

Tryskací bubon

2. Liatie do piesku

Steel casting sand

Odlievanie do piesku

Druhy materiálov z ktorých zabezpečujeme odliatky:

  • Šedá liatina
  • Tvárna liatina
  • Oceľ
  • Hliník
  • Mosadz
  • Bronz