O nás

Krátky opis vzniku a história organizácie

Firma bola založená 12.5 2006 v Bratislave. Hlavným dôvodom pre vznik firmy bola chuť a odhodlanie podnikať v oblasti obchodovania s odliatkami a možnosť realizovať sa v tomto odvetví. Firma Steel Cast s.r.o. je mlada firma  no ma skúsených pracovníkov ktorý sa dlhodobo pohybujú v danom odvetví a majú bohaté skúsenosti. Firma sa v roku 2008 rozhodla rozšíriť svoje podnikateľské pôsobenie na oblasť zabezpečovania materiálu (kontinuálna liatina) pre svojich odberateľov. Dôvodom prečo sa firma Steel Cast s.r.o. rozhodla rozšíriť svoje portfólio o nový produkt úpinky (upínacia technika) bolo okrem zvyšujúceho sa dopytu zákazníkov, priniesť na trh produkt, ktorý spĺňa širšie kritériá, požiadavky na upinaciu techniku.

Opis podnikateľskej činnosti: Zabezpečovanie a predaj hotových výrobkov pre konkrétnych odberateľov.