Kontinuálna liatina

Kontinuálna liatina má hustú, jemné-zrnitú a homogénnu štruktúru.  Použitie liatiny (ENGJS) namiesto ocele vedie k úspore nákladov pretože ma tieto vlastnosti:

– Lepšia obrobiteľnosť

– Nižšia hmotnosť

– Lepšie tlmenie vibrácií

– Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu

– Opätovné použitie (recyklácia)

Využitie liatiny je veľmi univerzálne, využíva sa najme v nasledujúcich oblastiach priemyslu:

– Automobilový priemysel

– Poľnohospodárstvo

– Strojársky priemysel

Kontinualna zliatina_1
Kontinualna liatina_2
Kontinualna liatina_3
Kontinualna liatina_4

Druhy a rozmery ponúkaných kontinuálnych liatin:

Grafitová liatina podľa STN EN 1561, (predtým DIN 1691), EN-GJL-250 (GG 25) 

– Kruhové tyče 40-420 mm  

– Štvorce 30×30 až 355×355 mm 

– Obdĺžniky 40×30 až 630×330 mm 

– Rúry 40 až 420 DM 

Tvárna liatina podľa STN EN 1563 (predtým DIN 1693) EN-GJS-400-15U (GGG 40) – ENGJS-600-3U (GGG 60) 

– Kruhové tyče 40 – 400 mm 

– Štvorce 55×55 až 260×260 mm, 

– Obdĺžniky 40×30 až 375×315 mm 

– Rúry 40 až 420 DM 

Riešenie pre špeciálne požiadavky a veľké rozmery

Grafitová liatina podľa STN EN 1561 (predtým DIN 1691) EN-GJL-250 (GG 25) 

– Tyče cca 300 do 1.800 mm Ø 

– Dosky s hrúbkou 20 až 1.500 mm

Tvárna liatina podľa STN EN 1563 (predtým DIN 1693) EN-GJS-400-15U (GGG 40) – ENGJS-600-3U (GGG 60) 

– Tyče cca 300 až 1.800 mm Ø 

– Dosky s hrúbkou 20 až 1.500 mm